Skip to main content


Siz də gerçək müsəlman olmaq istəyirsinizmi?

Gəlin bu özəllikləri həyatımıza tətbiq etməklə gerçək bir müsəlman şəxsiyyətini ortaya qoyaq:

“Mömünlər bir-birinə zülm etməzlər”. (Buxari/Məzalim 3)

Siz də gerçək müsəlman olmaq istəyirsinizmi?

“Müsəlman müsəlmana xəyanət etməz”. (Müslim/Birr 32)

“Müsəlman müsəlmanın qiybətini etməz”. (Müslim/Birr 70)

“Qardaşına kömək edər”. (Müslim/Zikr 37-38)

Siz də gerçək müsəlman olmaq istəyirsinizmi?

“Cənnətə girməyin yolu, iman və məhəbbətdən keçər”. (Müslim/İman 93)

“Qardaşı ilə qarşılaşdıqda salam verər”. (Əbu Davud/Ədəb 135)

“Allah üçün sevər, Allah üçün ziyarət edər”. (Əbu Davud/Ədəb 113 )

“Mömin qardaşından dua istər”. (Əbu Davud/Vitr 23)

“Bir vücud kimidirlər”. (Buxari/Salat 66)

Siz də gerçək müsəlman olmaq istəyirsinizmi?

“Qardaşına həsəd aparmaz, nifrət etməz”. (Müslim/Birr 32)

“Onun satışı üzərinə satış etməz. (Buxari/Büyü 64)

“Pis zənndən qorunsun”. (Müslim/Birr 28-34)

“Müsəlmanların gizli hallarını araşdırmaz”. (Əbu Davud/Ədəb 37)

Siz də gerçək müsəlman olmaq istəyirsinizmi?

“Heç bir yaxşılığı az görməz”. (Müslim/Birr 144)

“Müsəlmanın başına gələn fəlakətə sevinməz”. (Tirmizi/Qiyamət 54)

“Müsəlmana “Ey kafir!” deyə xitab etməz”. (Buxari/Ədəb 73; Müslim/İman 111)

Siz də gerçək müsəlman olmaq istəyirsinizmi?

“Uzun müddət küsülü və incikli qalmaz”. (Buxari/Ədəb 62)

“Özü üçün istədiyini, qardaşı üçün də istəyər”. (Buxari/İman 7)

“Müsəlman qardaşını qonaq edər”. (Buxari/Ədəb 31)

Siz də gerçək müsəlman olmaq istəyirsinizmi?

“Qardaşına yük olmaz”. (Müslim/Luqata 25,16)

“Qul haqqına diqqət edər”. (Buxari/Əhkam 20)

“Hər cür vəziyyətdə qardaşına kömək edər”. (Buxari/Məzalim 4)

Siz də gerçək müsəlman olmaq istəyirsinizmi?

“Müsəlmanın müsəlman üzərində haqları vardır”. (Müslim/Səlam 4)

“Xəstələndikdə (qardaşını) ziyarət edər”. (Müslim/Birr 40,42)

Siz də gerçək müsəlman olmaq istəyirsinizmi?

“Cənazənin arxasınca dua edər”. (Əbu Davud/Cənaiz)