Skip to main content


Ey müsəlman!- Kisənin yırtılmasından çəkin!

- Məscidlər boşdur,

- Allah`ın hökmləri faydasız (sanki lazımsız) olub,

- Zina halallaşıb,

- Evlənmək çətinləşib,

- Qadınlar kişilər üzərində ixtiyar sahibi olub,

- Müsəlmanların torpaqları zəbt olunub,

- Quran yağışın altında çətirsiz qalıb,

- Və qiyamətin böyük əlamətlərinin gəlişinə çox az qalıb.

Tövbə, yenə də tövbə! Yırtıq kisədən həzər edin! (çəkinin)

 

İmam kisənin yırtılmasını aşağıdakı hallarla əsaslandırır:

 

- Gözəl şəkildə dəstamaz alır amma suya israf edir. 

 

- Kasıblara müəyyən məbləğdə sədəqə verir amma sonra onları incidir və ya təhqir edir. (Və ya minnət vurur)

 

- Gecələri namaz qılıb, gündüzləri oruc tutur amma qohumluq əlaqələrini kəsir.

 

- Oruc tutur, onun aclığına və susuzluğuna səbr edir amma söyüş söyür, lənət edir.

 

- (Qadın) hicab geyib, paltarının üstünnən aba (enli paltar) geyib amma vurduğu ətirin iyi hər tərəfə yayılır.

 

- Qonağına səxavət göstərir ona yaxşılıqlar edir (ikram edir) amma qonağı çıxandan sonra qeybətini edir.

 

İmam xütbəsini belə yekunlaşdırır:  Savablarınızı yırtıq kisəy yığmayın! Siz o savabları bir tərəfdən çətinliklə (kisənizə) toplayırsınız, ama digər tərəfdən isə savablarınız çox asanlıqla (kisənizdən) tökülür.