Günahların həyatımıza 10 mühüm təsiri

  1. Yaradılanın Yaradandan uzaqlaşmasına səbəb olur

Adamın hərəkətləri pis olduğu zaman zənləri da pisləşər.

  1. Davamlı pessimizm və əldən düşmüşlüyə gətirib çıxarır

“Qurmuş olduqları binaları, (məscid) ürəkləri parça-parça olana (ölənə) qədər ürəklərində davamlı bir şübhə olaraq qalmağa davam edəcək. Allah, biləndir, hökm və hikmət sahibidir.” (Tövbə 110)

  1. Ürəkdə qorxu və böhrana səbəb olur ;

“Şirk qoşmalarına görə inkar edənlərin ürəklərinə qorxu saxlayacağıq.” (Əli İmran 151)

  1. Çətin həyata doğru aparır

“Hər kim də mənim öyüd-nəsihətimdən (Qurandan) üz döndərsə, mütləq ona dar bir dolanışıq vardır. Bir də onu qiyamət günündə kor olaraq həşr edərik.” (Taha 124)

  1. Ürəkdə qatılıq və qaranlıq yaranmasına vəsilədir

“Sonra əhdlərini pozduqları üçün onları lənətlədik və ürəklərini sərtləşdirdik. Onlar sözlərin yerlərini dəyişib təhrif edir və xəbərdar edildikləri şeylərin bir hissəsini (Muhəmməd peyğəmbərə iman gətirməyi) unudurlar. Onların az bir qismi müstəsna olmaqla, sən onlardan həmişə xəyanət görəcəksən. Bununla belə, onları bağışla, günahlarından keç. Şübhəsiz ki, Allah yaxşılıq edənləri sevər!” (Maidə 13)

  1. Üzdə qaralma və sərt üzlülüyə gətirib çıxarır

“Bəzi üzlərin ağ, bəzi üzlərin isə qara olacağı gündə (qiyamət günündə), üzü qara olanlara: “İman gətirəndən sonra kafirmi oldunuz? İndi, kafir olduğunuza görə dadın əzabı!” - deyiləcəkdir.” (Əli İmran 106)

  1. Xalq tərəfindən sevilməməyə səbəbdir

Ənəs ibn Malik radıyallahu anhu deyir: “Peyğəmbər salləllahu əleyhi və səlləm ilə bəzi səhabələr birlikdəykən onların yanından bir cənazə keçdi. Orada olan səhabələrdən bəziləri o cənazəni xeyirlə andılar. Bunun görən Peyğəmbr salləllahu əleyhi və səlləm “Dəqiqləşdi” deyə buyurdu. Sonra bir cənazə də keçdi. Orada olanlar onu da pisliklə andılar. Peyğəmbər salləllahu əleyhi və səlləm yenə “Dəqiqləşdi” dey buyurdu. Daha sonra Ömər ibn Xəttab radıyallahu anhu “Nə dəqiqləşdi Ey Allah`ın Rəsulu?” deyə soruşdu. Peyğəmbər salləllahu əleyhi və səlləm buyurdu: “Bu əvvəl keçən cənazəni xeyirlə andınız. Bu səbəblə onun cənnətə girməsi dəqiqləşdi. Bu birini pisliklə andınız. Onun da cəhənnəmə girməsi dəqiqləşdi. Çünki siz, yer üzündə Allah`ın şahidlərisiniz.” (Buxari/Cənazə 86)

  1. Ruzi darlığına aparır

“Əgər onlar Tövrata, İncilə və Rəbb`i tərəfindən özlərinə nazil edilənə (ilahi kitabların sonuncusu olan Qurana) düzgün əməl etsəydilər, onlar həm (başları) üstündə, həm də ayaqları altında olanlardan (göylərin və yerin nemətlərindən) yeyərdilər.” (Maidə 66)

  1. Rəhman`ın qəzəbi, iman olmaması, müsibət və hüzünlərin ard-arda gəlməsinə vəsilədir

“Allah`ın Öz qullarından istədiyi şəxsə lütf etməsinə (peyğəmbərlik verməsinə) həsəd aparmaq, Onun göndərdiyini (Quranı) inkar etməklə vicdanlarını satmaları nə qədər də pisdir! Bununla onlar (özlərinə qarşı) Allah`ın qəzəbi üstünə bir qəzəb də artırdılar. Kafirləri zəliledici əzab gözləyir!” (Bəqərə 90)

“Xeyr xeyr, elə deyil. Əksinə onların qazandığı (günahlar) qəlblərinin üzərinə pas olmuşdur.” (Mutaffifin 14)

“Dedilər ki: Qəlblərimiz qapalıdır.” (Bəqərə 88)

Qeyd: Saytdakı paylaşımlardan istifadə edərkən mənbə olaraq Suffa.net göstərməyi unutmayın.

 

Bu mövzuda fikirlərinizi bizimlə bölüşün
Sosial Şəbəkə Səhifələrimiz


Hər gün bir yeni video paylaşdığımız Youtube kanalımıza abunə olmağı unutmayın..

Bundan əlavə bizi İnstagram, Facebook, Whatsapp və digər şəbəkələrdən də izləyə bilərsiz.