Namazın Müxtəsər Təlimi

Əziz müsəlman! Namaz qılmaq hər bir müsəlmana vacibdir. Gündəlik 5 vaxt namaz Allahın verdiyi vaxtın cüzi hissəsini aparır. Allah Quranda insanlara əmr edir: Namaz qılın...” (Qurani-kərim, əl-Bəqərə/110), Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım!” (Zariyat/56). Namaz insani pis əməllərdən çəkindirir: Həqiqətən namaz çirkin və pis əməllərdən çəkindirir. ” (əl-Ənkəbut/45)
Hər müsəlman gündə beş vaxt namaz qılmalıdır:

  1. Sübh (2 rükət) - “...sübh namazını da qıl!”. (əl-İsra surəsi/78).
  2. Zöhr (4 rükət)-”Günortadan [gün batmağa meyl edəndən]...namaz qıl!” (Əl-İsra/78).
  3. Əsr (4 rükət)-”...xüsusi ilə orta namaza riayət edin!”. (Əl-Bəgərə/238).
  4. Məğrib (3 rükət)-”Günortadan [gün batmaga meyl edəndən] gecənin qaranlığınadək [laziminca] namaz [zöhr, asr, məğrib və işa] qıl”. (Əl-İsra/78).
  5. İşa (4 rükət)-”Gecənin qaranlığınadək [lazımınca] namaz [zöhr, asr, məğrib və işa namazları] qıl!”. (Əl-İsra/78)
Namazın müxtəsər təlimi isə aşağıdakı kimidir.
 

Tərcümə

(diqqət! Namazın tərcüməsi onun mənasını anlamanız üçündür, azərbaycan dilində namaz qılmaq üçün deyil)
Təkbir:                      Allah ən böyükdür!
Qiyamda:                  Ey bütün nöqsanlardan uzaq olan Allahım, Sənə alqış (həmd) olsun! Sənin adın mübarəkdir, əzəmətin ucadır! Səndən başqa İlah yoxdur! Lənətlənmiş şeytandan Allaha sığınıram!
Fatihə surəsi:            Rəhmli, Mərhəmətli Allahın adı ilə!
Həmd (şükr və tərif) olsun Allaha, aləmlərin Rəbbinə. (Bu dünyada hamıya) Rəhmli, (axiraətdə isə ancaq möminlərə) Mərhəmətli olana. Haqq-hesab (Qiyamət) gününün sahibinə! Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik! Bizi doğru yola yönəlt! Nemət verdiyin kəslərin yoluna!
Qəzəbə düçar olanların və (haqdan) azanların yoluna yox! İlahi duamı qəbul et!
İxlas surəsi:               Rəhmli, Mərhəmətli Allahın adı ilə! De, (Ey Muhamməd!): O Allah təkdir! (Heç bir şəriki yoxdur).
Allah (heç kəsə, heç nəyə) möhtac deyildir! (Hamı Ona möhtacdır. O, əzəli və əbədidir). O, nə doğmuş, nə də doğulmuşdur! Onun heç bir tayı-bərabəri, bənzəri də yoxdur!
Təkbir:                      Allah ən böyükdür!
Rükuda:                    Mənim Əzəmətli Rəbbim bütün nöqsanlardan uzaqdır!
Rükudan qalxanda:  Allah Ona alqış (həmd) deyənləri eşidər!
Qiyamda:                  Ey Rəbbimiz! Sənə alqışlar olsun!
Təkbir:                      Allah ən böyükdür!
Səcdədə:                    Mənim uca Rəbbim bütün nöqsanlardan uzaqdır!
Təkbir:                      Allah ən böyükdür!
Səcdələr arasında:    Ey Rəbbim, məni bağışla!
Təkbir:                       Allah ən böyükdür!
Səcdədə:                   Mənim uca Rəbbim bütün nöqsanlardan uzaqdır!
Təkbir:                      Allah ən böyükdür!
Təşəhüddə:               Bütün alqışlar, dualar Allaha, bütün yaxşı işlər Allah üçün edilir. Ey Peyğəmbər, sənə salam olsun, Allahın mərhəməti və bərəkəti yetişsin! Bizə və Allahın əməlisaleh bəndələrinə salam olsun! Mən şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur və şəhadət ediram ki, Muhamməd Onun qulu və elçisidir. Allahım, Muhammədə və onun ailəsinə də, İbrahimə və onun ailəsinə xeyir-dua verdiyin kimi xeyir-dua ver! Mahammədə və onun ailəsinə də İbrahimə və onun ailəsinə bərəkət verdiyin kimi bərəkət ver! Sən həqiqətən alqışlara layiq və şan şöhrətlisən!
Allahım! Həqiqətən, mən cəhənnəm əzabından, qəbir əzabından, həyatın və ölümün fitnəsindən və yalançı məsihin fitnəsinin şərrindən Sənə sığınıram.

Salamlar:

Saga                             Sizə salam olsun və Allahın mərhəməti yetişsin!
Sola                              Sizə salam olsun və Allahın mərhəməti yetişsin!
 

 Namaz təlimi yüklə  [5,65 Mb] (Yüklə: 123) | Onlayn Bax

Qeyd: Saytdakı paylaşımlardan istifadə edərkən mənbə olaraq Suffa.net göstərməyi unutmayın.

 

Bu mövzuda fikirlərinizi bizimlə bölüşün
Sosial Şəbəkə Səhifələrimiz


Hər gün bir yeni video paylaşdığımız Youtube kanalımıza abunə olmağı unutmayın..

Bundan əlavə bizi İnstagram, Facebook, Whatsapp və digər şəbəkələrdən də izləyə bilərsiz.