Skip to main content


Elm və hikmət toplusu I cild


Hədis sahəsindəki hər dövrdə bir çox əsər qələmə alınmışdır. Bu elmə xidmət edən alimlərdən biri də İmam Nəvəvidir. İmam Nəvəvi tərəfindən toplanmış “Qırx Hədis” kitabı müsəlmanların yaşadığı bütün ölkələrdə ən çox yayılan və əsasında şərhlər yazılmış əsər olmuşdur. Kitabda toplanan hədislər dinin təməlini təşkil edən, geniş mənalı və köklü hədislərdir. Hafiz İbn Rəcəb əl-Hənbəli tərəfindən yazılan “Elm və Hikmət Toplusu” əsəri də İmam Nəvəvi tərəfindən toplanan “Qırx Hədis” əsərinin şərhlərindən ən məşhurudur. İmam Nəvəinin topladığı hədisləri tamamlayaraq 50 hədisi şərh edən İbn Rəcəb əl-Hənbəli şərh zamanı iki min hədisldən istifadə etmişdir. Kitabda hədislərdən çıxan müxtəlif hökmlər, bu hökmlərlə bağlı alimlərin görüşləri və müxtəlif məzhəblərin rəyləri qeyd olunmuşdur.