Тафсир

Bismilləh əlhəmdulilləh vasalaətu va sələmu alə rasulilləh əmmə bəad. Təfsir sözünün dildəki mənası “açıqlamaq, bəyan etmək , üstü örtülü olan bir şeyin açığa cıxarılması anlamındadır. Quran elmində termin olaraq isə təfsir  “Allah`ın kəlamini müəyyən əsaslarla bəyan etmək, açıqlayıb izah...Страницы нашей социальной сети


Не забывайте каждый день подписываться на наш канал на YouTube новым видео.

Вы также можете следить за нами в Instagram, Facebook, WhatsApp и других сетях.