Skip to main content


Quranda qar kəliməsi keçirmi?

Gəlin görək belədirmi?
“Məgər görmürsənmi ki, Allah buludu yavaş-yavaş qovur, sonra onun (parçalarını) bir-birinə qovuşdurur, daha sonra onları üst-üstə yığır? Beləliklə onun (buludun) arasından yağışın çıxdığını görürsən. Həmçinin (Allah) göydən, onda olan donmuş bulud dağlarından QAR və DOLU nazil edir. Onun vasitəsi ilə istədiyinə ziyan vurur və onu, istədiyindən sovuşdurur. Onun (Qar və Dolunun) parıltısı az qalır gözlərin işığını yox etsin”. (Nur surəsi, 43)
Diqqətimizi çəkən, ayədə yer alan ifadə seçimidir. Ayədə keçən Qar və Dolu mənalarını özündə birləşdirən “BƏRƏD” (بَرَدٍ) kəlməsi təsadüf olaraq seçilməmişdir. Ayədə keçən “bərəd” ifadəsi mötəbər lüğətlərə əsasən qar və xırda buz dənələri anlamına gəlir. Uca Allah bu ifadəni seçməklə qardakı möhtəşəm sirri bizim üçün işarə etmişdir.
1931-ci ildə Amerikalı Vilson Betley adlı bir fotoqrafın “Qar kristalları” kitabı satışa çıxarıldı. Vilsonun 2500- dən çox qar kristallarının üzərində apardığı təcrübə bütün dünyanı heyrətə saldı, məlum oldu ki, qar kristalları əsrarəngiz olmağı ilə yanaşı hər biri özünəməxsus quruluşa malıkdir. Dünyaya yağan heç bir qar dənəsi o birisinə bənzəmir.
Vinson özü bunu belə şərh edirdi: “Böyüdücü ilə baxdıqda qar dənələrinin möcüzəvi quruluşunu gördüm. İndiyə gədər bu gözəlliyin başqaları tərəfindən görülməməsini utandırıcı hal hesab edirəm”.
Sonradan alimlərin apardığı çoxsaylı təcrübələr həqiqəti daha da qabartdı.
Qurani-Kərim hələ 1400 il bundan qabaq ifadə seçimi ilə bu məsələni qeyd etməsi Uca Allahın əzəli və əbədi məharətindən xəbər verir. Bu səbəbdən də ayədə qar sözünü ifadə edən xırda buz dənələri ifadəsi olan “bərəd” kəlməsi işlənmişdir.
Daha maraqlısı isə ayənin axırında işlənən “Onun parıltısı az qalır gözlərin işığını yox etsin” cümləsidir. Qeyd etdiyim kimi, Ərəbistanda qar və dolu yağışı nadir hallarda baş verir. Hətta yağsa belə, çox az müddətdə əriyir. Amma Qurani-Kərim onun işıqının parıltısının gözləri kor etməyindən danışır. Bəs bu necə olur?
Daimi qar və buzlaq olan ərazilərdə yaşayan insanlar gözlərinin kor olmaması üçün rəngli eynəklərdən istifadə edir. Eynək tapmayanlar isə müəyyən vaxtlarda gözlərinə qara və ya qırmızı parça qoyaraq gözlərini qoruyur. Çünki ağ rəngə uzun-uzadı baxmaq gözləri kor edə bilər. Uzun müddət yerdə qalan qar və buzlar günəşin şüaları altında parlaq ağ işiq yaradır. Anlaşılan odur ki, “Onun (qar və dolunun) parıltısı az qalır gözlərin işığını yox etsin” cümləsi açıq-aşkar qarlı və soyuq ərazıləri və orada məskunlaşmış insanları əhatə edir. ÇCcedil;ünki yuxarıda qeyd etdiyim kimi, Ərəbistanda gözləri kor etməyə qadir olan qar, buzlaq və şaxta mövcud deyil. Quranın bu ayəsi ümumi planetin mənzərəsini özündə ehtiva edir.
Sonda nəticə olaraq onu deyə bilərəm ki, Quranda yağıntının bütün növlərindən söz açılır. Hətta ehtimal olunan meteor və komet (26/173, 11/82) yağışına da işarə olunur.