Skip to main content


Qurani-Kərimdə adları xatırlanan Peyğəmbərlər

 1. Adəm
 2. İdris
 3. Nuh
 4. Hud
 5. Saleh
 6. İbrahim
 7. Lut
 8. İsmayıl
 9. İshaq
 10. Yaqub
 11. Yusif
 12. Əyyub
 13. Şueyb
 14. Musa
 15. Harun
 16. Davud
 17. Süleyman
 18. Yunus
 19. İlyas
 20. Əlyəsa
 21. Zulkifl
 22. Zəkəriyyə
 23. Yəhya
 24. İsa
 25. Məhəmməd

 

Peyğəmbər və ya saleh insan olması haqda ixtilaf olan  şəxs var

 1. Loğman
 2. Zulqerneyn
 3. Xıdır