Siz də Cənnət əhlindən olmaq istərmisiniz?

Əziz və Cəlil olan Rəbbimiz Cənnəti təqva sahibi olan qullarına yaxınlaşdırdığını və Cənnətə girməyə layiq olan bu kimsələrin bu dörd vəsflə vəsfləndirdiyini xəbər vermişdir.

1: Allah`a üsyandan itaətə yönələrlər.
Übeyd ibn Ümeyr deyir: "Əvvab (Allah`a yönələn) kimsə, günahlarını xatırlayıb onlardan dolayı Allah`a tövbə edər və Ondan bağışanma diləyən kimsədir." Səid ibn Müseyyib isə demişdir: "Bu kimsə, günah işləyən, sonra tövbə edən, sonra isə günah işlədiyi zaman yenə tövbə edən kimsədir".

2: Allah`ın əmrlərinə riayət edərlər.
İbn Abbas demişdir: "Onlar Allah`ın fərzlərinə və əmanətlərinə riayət edən kimsələrdir". Qatədə isə demişdir: "Onlar Allah`ın onlara istər haqlarından və istərsə də nemətlərindən əmanət etdiyi şeyləri qoruyan kimsələrdir".

3: Görmədikləri halda Allah`dan qorxarlar.
"Budur sizə vəd edilən (Cənnət!) O, hər bir (tövbə edib) (Allah`a) üz tutan, (Onun əmrinə) riayət edən, Mərhəmətli (Allah`dan Onu) görmədən qorxan və (Allah`a) yönəlmiş qəlblə gələn kimsələr üçündür". (Qaf 32-33)

4: Allah`ın dərgahına itaət dolu bir qəlbə gələnlər.
"O gün nə var-dövlət, nə də oğul-uşaq bir fayda verəcək. Ancaq sağlam bir qəlblə Allah`ın hüzuruna gələnlərdən başqa!” (Şüəra 88-89) İbn Abbas deyir: "Allah`a üsyan etməkdən üz çevirmiş və Ona itaət etməyə yönəlib dönmüş kimsələr". Bu bir həqiqətdir ki, həqiqi olan itaət, insanın qəlbinin, Allah`a itaət etməyə, Onu sevməyə və Ona dönməyə dair olan halıdır.

Və beləliklə Aləmlərin Rəbbi olan Allah bu vəsfləri özündə daşıyan kəslərin mükafatının necə olacağını Öz müqəddəs kitabında bizə belə bildirmişdir : "Ora sağ-salamat daxil olun! Bu, əbədiyyət günüdür. Orada onlar üçün istədikləri hər şey hazırlanmışdır. Üstəlik hüzurumuzda bundan artığı (Allah`ı görmək) vardır". (Qaf 34-35)
Sonda Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun ...

Qeyd: Saytdakı paylaşımlardan istifadə edərkən mənbə olaraq Suffa.net göstərməyi unutmayın.

 

Bu mövzuda fikirlərinizi bizimlə bölüşün
Sosial Şəbəkə Səhifələrimiz


Hər gün bir yeni video paylaşdığımız Youtube kanalımıza abunə olmağı unutmayın..

Bundan əlavə bizi İnstagram, Facebook, Whatsapp və digər şəbəkələrdən də izləyə bilərsiz.